Witamy w centrum badań i ankiet

Prezentujemy aplikację internetową, dzięki której możesz sprawnie i efektywnie kosztowo zrealizować wszelkiego rodzaju internetowe badania ankietowe, takie jak np. badanie opinii pracowniczych, badanie satysfakcji Klienta, audyt komunikacji wewnętrznej czy badania marketingowe (jakościowe, ilościowe). Umożliwiamy badanie kampanii reklamowych realizowanych w sieci Internetowej.

1 rozpoznanie 2 badanie 3 raportowanie 4 ocena

Duże możliwości doboru próby

Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiadamy wiedzę i umiejętności prowadzenia badań internetowych. W przypadku osób indywidualnych przy doborze prób uwzględniamy podstawowe zmienne demograficzne osób posiadających adres e-mail. Na podstawie danych dotyczących zajmowanego stanowiska, pracy i branży oferujemy także badania business-to-business. Docieramy do wybranych grup obecnych lub potencjalnych klientów. Realizujemy próby celowe na specyficznych, grupach.

Procedury podczas pracy

Stosujemy procedury, które zapewniają i monitorują jakość wszystkich procesów od momentu rekrutacji członków panelu do sprawdzania zgodności udzielanych odpowiedzi. Parametry pracy podlegają stałej kontroli, jak np. stopień realizacji próby, aktywność poszczególnych członków panelu, testowanie spójności informacji. Rekrutacja internautów odbywa się za pomocą kilku kanałów on-line, co zapewnia losowość internautów.

O metodzie CAWI

Najbardziej znanymi zastosowaniami projektów ankietowych są badania opinii (np. badanie satysfakcji Klientów, badanie opinii pracowników), e-learning, ocena efektywności szkoleń, badania rynku. Ankiety online typu CAWI znajdują jednak również zastosowanie poza tymi tradycyjnymi domenami. Umożliwiamy badanie kampanii reklamowych realizowanych w sieci Internetowej.

Zapraszamy do działu case study gdzie prezentujemy wybrane, zrealizowane projekty. Przygotowywany panel Demo pozwalał będzie zapoznać się z możliwościami systemu.